Menkau­re

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Giza -

Han var Khafres son, och den fem­te härs­ka­ren un­der fjär­de dy­nastin av forn­ti­da Egyp­ten. Bå­de be­rät­tel­ser­na om Che­op (far­far) och Khaf­ra (far) är kom­plexa och of­ta mot­sä­gel­se­ful­la, vil­ket till viss del också gäl­ler för Menkau­re. Hi­sto­ris­ka pre­sen­ta­tio­ner av ho­nom be­rät­tar om en stark och om­tyckt mo­nark. Det var un­der hans re­ge­rings­tid som den tred­je och sista av de sto­ra py­ra­mi­der­na bygg­des. Ty­värr är det in­te fast­ställt när han dog, men han ha­de så stor sym­pa­ti bland fol­ket att hans ef­ter­trä­da­re Shep­seskaf av­slu­ta­de kon­struk­tio­nen i hans ära.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.