Vik­tig in­for­ma­tion

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Neuschwanstein -

Var

Neusch­wan­s­te­in lig­ger i bay­ers­ka Al­per­na och har en fan­tas­tisk pa­no­ra­maut­sikt över orört land­skap. Det är en av Tysklands po­pu­lä­ras­te tu­rist­attrak­tio­ner. Bäs­ta sät­tet att ta sig dit på är att kö­ra bil till byn Ho­hensch­wangau. Här par­ke­rar du bi­len, för du kan in­te kö­ra till Neusch­wan­s­te­in. Här och köp bil­jett till slot­tet. Om du tar bus­sen från Füs­sen i när­he­ten ska du se till att ta RVA/ OVG 73 el­ler RVA/OVG 78 till Ho­hensch­wangau/ Alp­se­estraße. Från bil­jett­kon­to­ret kan du an­ting­en ta en 1,5 kilo­me­ter lång pro­me­nad, shutt­le­buss el­ler häst och vagn till slot­tet.

När

Neusch­wan­s­te­in kan bli fullt. För att und­gå som­mar­hor­der­na är tro­li­gen hös­ten den bäs­ta tiden för be­sök med prakt­ful­la ut­sik­ter och be­hag­ligt milt kli­mat. Även om slot­tet ser loc­kan­de ut med ett snötäc­ke kan ser­vice och er­bju­dan­den va­ra stäng­da vin­ter­tid, som shutt­le­buss och Ma­ri­en­bruc­ke ut­sikts­platt­form. Tids­zon UTC +2:00. Va­lu­ta Eu­ro.

NEUSCH­WAN­S­TE­IN VIKTIGT ATT VE­TA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.