Lud­vig XV

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Versailles -

(1715–1774)

Trots att Lud­vig XIV:S barn­barns­barn gjor­de näs­tan li­ka många änd­ring­ar i slot­tet som Solkung­en, var det Lud­vig XV som av­slu­ta­de Her­ak­les sa­long. Där ha­de ar­be­tet av­stan­nat när hans far­fars far dog. Den yng­re kung­en bygg­de också fle­ra hus på bot­ten­vå­ning­en och två lä­gen­he­ter till sig själv. Hu­vud­bygg­na­den i hans pro­jekt var Kung­li­ga ope­ran, te­a­tern och Pe­tit Tri­a­non – ett li­tet slott som bygg­des in­ne på fas­tig­he­ten. Han rev också am­bas­sa­dörstrap­pan för att ge plats åt sin dot­ters lä­gen­het.

Ver­sa­il­les ef­ter Lud­vig XIV Vil­ka ef­ter­träd­de Solkung­en?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.