Na­po­léon Bo­na­par­te

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Versailles -

(1804–1814)

Na­po­le­on stäng­de alla mu­se­er som ha­de öpp­nats i Ver­sa­il­les och alla konst­verk skic­ka­des till andra plat­ser. Ver­sa­il­les för­kla­ra­des som det kej­ser­li­ga pa­lat­set för de­par­te­men­tet Se­i­ne-etOi­se, som om­ring­a­de de väst­ra, nor­ra och söd­ra de­lar­na av Pa­ris. Na­po­le­on val­de Grand Tri­a­non som sin bo­stad och in­red­de en lä­gen­het med ett kar­t­rum. Hans fru Ma­rie-loui­se ha­de kam­ma­re i slot­tet som de­ko­re­ra­des i hen­nes smak. Na­po­le­on in­led­de också re­stau­re­rings­ar­be­te på slot­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.