Den egyp­tis­ka för­ban­nel­sen

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Downton Abbey -

På Hig­h­cle­re finns en över­då­dig sam­ling egyp­tis­ka an­tik­vi­te­ter som sam­lats in av den fem­te ear­len. Han var en en­ga­ge­rad egyp­to­log och han upptäckte Tu­tank­hamuns grav till­sam­mans med Ho­ward Car­ter 1922. Det sa­des att det vi­la­de en för­ban­nel­se över gra­ven och ryk­te­na vi­sa­de sig (kanske) va­ra san­na när ear­len dog i Kai­ro ba­ra ett år se­na­re. En stor del av hans sam­ling sål­des se­na­re till ett mu­se­um, men bå­de smyc­ken, sta­ty­er, kan­nor och till och med en adels­dams kis­ta var göm­da i skåp på fas­tig­he­ten och åter­upp­täck­tes av fa­mil­jen 1987.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.