Vik­tig in­for­ma­tion

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Yucatán -

Var

Yuca­tán­halvön i Mex­i­co är ett po­pu­lärt tu­rist­mål. Ar­ke­o­lo­gis­ka ru­i­ner, vi­ta sand­strän­der, ko­rall­rev, klart vat­ten och fint vä­der drar till sig tu­ris­ter från hela värl­den. Det går flyg till Can­cún flyg­plats från hela värl­den med re­gel­bund­na för­bin­del­ser med Eu­ro­pa, Sy­da­me­ri­ka och Asi­en. De vik­ti­gas­te bil­vä­gar­na är Hig­h­way 307, 180, 186 och 361 som för­bin­der hela halvön.

När

Un­der maj till sep­tem­ber är det gans­ka varmt och fuk­tigt. Vintern präglas av mil­da tem­pe­ra­tu­rer på mellan 25 och 30 gra­der. Tids­zon UTC -6:00. Va­lu­ta Pe­so.

YUCA­TÁN VIKTIGT ATT VE­TA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.