Dom­kyr­ko­ka­ru­sell

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Kappadokien -

Man för­vän­tar sig kanske in­te att hit­ta en ka­ru­sell på kyr­kans om­rå­de, men All Hal­lows Guild Ca­rousel bygg­des på 1890-ta­let av The Mer­ry-go-round Com­pa­ny of Cin­cin­na­ti som res­te runt på mäs­sor och ut­ställ­ning­ar över hela USA.

Det är en ovan­lig ka­ru­sell till­ver­kad en­bart av trä med en pipor­gel och 24 handskur­na och färg­rikt de­ko­re­ra­de djur och två vag­nar man kan sit­ta i. De går upp och ned me­dan ka­ru­sel­len går runt en mitt­stol­pe, dri­ven av en ben­sin­mo­tor.

Den köp­tes 1963 av The All Hal­lows Guild, or­ga­ni­sa­tio­nen som skö­ter om­rå­de­na runt Washing­tons na­tio­nel­la dom­kyr­ka. De vil­le ha li­te ti­vo­li­stäm­ning på si­na ut­om­husar­range­mang. Nu­me­ra tas den vack­ra an­tik­vi­te­ten ut ba­ra en gång om året. Den är en av en­dast två ka­ru­sel­ler till­ver­ka­de helt i trä som finns be­va­ra­de i USA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.