Zuid­la­ren

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Miniguider – Skotska Höglandsslott -

Sta­den Zuid­la­ren är känd för att hål­la på si­na tra­di­tio­ner, till ex­em­pel kast med zuid­laar­der­bol (ett rund lim­pa med rus­sin och mar­si­pan in­u­ti) vid den år­li­ga häst­sho­wen. Vä­der­kvar­nen De Wach­ter (Väk­ta­ren) fun­ge­rar fort­fa­ran­de och an­vänds för att ma­la kryd­dor.

✵ www.de­wach­ter.nl Lör­da­gar: 10– 6.30. Ons­da­gar: 13.30– 6.30. In­trä­de: 6 eu­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.