Slott i det skots­ka hög­lan­det

Det skots­ka hög­lan­dets na­tur är ofatt­brt vac­ker. Och pric­ken över i:et? Ett över­flöd av un­der­ba­ra slott att be­sö­ka.

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Miniguider – Skotska Höglandsslott -

Ei­le­an Do­nan Cast­le

Det­ta slott från 1200-ta­let är en iko­nisk syn i Skott­land. Det för­stör­des un­der ja­ko­bitupp­ro­ret och re­stau­re­ring­en va­ra­de än­da fram till för­ra se­kel­skif­tet. Slot­tet är med i många fil­mer, till ex­em­pel Highlan­der och En ide­a­lisk äk­ta man.

VIKTIGT ATT VE­TA www.ei­le­an­do­nan­cast­le.com Mån­dag till sön­dag: 10–18 (sä­songsva­ri­a­tio­ner fö­re­kom­mer). In­trä­de: vux­na 7 pund, barn un­der 5 gra­tis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.