Caw­dor Cast­le

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Miniguider – Skotska Höglandsslott -

Det­ta hi­sto­ris­ka hus är hem åt klan­höv­ding­en av Caw­dor och känt för si­na lit­te­rä­ra an­knyt­ning­ar (ex­em­pel­vis Sha­kespe­a­res Mac­beth). Det är ett ro­man­tiskt 1300-tals­s­lott som ga­ran­te­rat kom­mer hän­fö­ra dig. Slot­tet överskug­gas in­te av sam­ban­det med Sha­kespe­a­re, det har fak­tiskt en egen fängs­lan­de histo­ria.

✵ www.caw­dor­cast­le.com 25 april – 2 ok­to­ber: 10–17.30. In­trä­de: vux­na 10,70 pund, barn: 6,70 pund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.