Un­gers­ka slott

De mag­ni­fi­ka slot­ten i Ung­ern ger be­sö­ka­re en ovär­der­lig chans att stäl­la till­ba­ka kloc­kan. Här är fem av dem med mest at­mo­sfär.

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Miniguider – Skotska Höglandsslott -

Bo­ry slott

Det­ta be­tongslott lig­ger i Szé­kes­fe­hér­vár och upp­för­des av ar­ki­tek­ten Jenő Bo­ry som ett kär­leks­brev till sin fru. Det tog över tre de­cen­ni­er att byg­ga Bo­ry slott, och det in­ne­hål­ler ett konst­gal­le­ri samt atel­jén och lä­gen­he­ten där det kär­leks­ful­la pa­ret bod­de och ar­be­ta­de.

VIKTIGT ATT VE­TAMån–sön: 9–17 Vux­na: 2,5 eu­ro, barn: gra­tis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.