Wat Sut­hat

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Miniguider – Skotska Höglandsslott -

Det­ta är det vik­ti­gas­te kung­li­ga temp­let. Dess­utom är Wat Sut­hat också känt för den sto­ra, rö­da gung­an vid in­gång­en. Det lig­ger i när­he­tenav Wat Ph­ra Kaew, om du vill pas­sa på att be­sö­ka bäg­ge temp­len. Lä­get är myc­ket centralt. Byg­get på­bör­ja­des på 1800-ta­let un­der kung Ra­ma I och de ef­ter­föl­jan­de kung­ar­na fort­sat­te ar­be­tet.

✵ Öp­pet dag­li­gen 8.30–21. In­trä­de: 20 baht.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.