Karnak

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Miniguider – Skotska Höglandsslott -

Karnak är kanske det mest kän­da tem­pel­kom­plex­et i Egyp­ten. Även om det lig­ger i ru­i­ner är det en av de störs­ta re­li­giö­sa plat­ser­na i värl­den. Det enor­ma kom­plex­et har kon­stru­e­rats och ut­veck­lats un­der tu­sen­tals år och in­ne­fat­tar många oli­ka ar­ki­tek­to­nis­ka sti­lar. Här kan man verkligen dy­ka ner i histo­ri­en.

✵ Mån–sön: 6–17.30. Vux­na: 60 egyp­tis­ka pund. Nås via Lux­or som lig­ger cir­ka 3 km ut­an­för. Det tar om­kring 30 mi­nu­ter att gå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.