Id­fus tem­pel

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Miniguider – Skotska Höglandsslott -

Id­fus enor­ma kom­plex tog hund­ra­tals år att full­föl­ja och har lyck­ligt­vis stått emot ti­dens tand. Byg­gan­det av det nu­va­ran­de temp­let bör­ja­de 237 f.kr. In­skrip­tio­ner på väg­gar­na be­rät­tar om temp­lets histo­ria. Temp­let tilläg­na­des falk­gu­den Ho­rus. Ba­ra det stor­slag­na Karnak är stör­re än det­ta tem­pel. Det kan be­sö­kas på nat­ten.

✵ Mån–sön: 7–16. Vux­na: 40 egyp­tis­ka pund. Lig­ger cir­ka 100 km sö­der om Lux­or. Gångav­stånd från ham­nen i Id­fu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.