Hats­hep­s­uts grav­tem­pel

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Miniguider – Skotska Höglandsslott -

Det­ta stäm­nings­ful­la grav­tem­pel bygg­des för att hed­ra den av­lid­na fa­rao Hats­hep­s­uts och pas­sar verkligen som min­nes­mär­ke. Det är pla­ce­rat för att fånga so­len vid vin­ter­sol­stån­det och någ­ra an­märk­nings­vär­da ex­em­pel på egyp­tis­ka re­li­e­fer smyc­kar väg­gar­na och har lyck­ligt­vis in­te för­störts vid re­stau­re­ring.

✵ Mån–sön: 6–16. In­trä­de: 50 egyp­tis­ka pund. Mis­sa in­te res­ter­na av Men­tu­ho­teps tem­pel mot sö­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.