Forn­ti­da egyp­tis­ka tem­pel

En re­sa till Egyp­ten är in­te full­än­dad ut­an att be­sö­ka någ­ra av lan­dets mest spek­ta­ku­lä­ra for­na tem­pel. Här är någ­ra få ex­em­pel.

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Miniguider – Skotska Höglandsslott -

Kom Om­bo-temp­let

Det­ta ovan­li­ga dubb­la tem­pel är väl värt en re­sa även om myc­ket av det nu lig­ger i ru­i­ner. De två temp­len bygg­des för att hed­ra So­bek, kro­ko­dil­gu­den, och Ho­rus, falk­gu­den, och de står sida vid sida. Ar­ki­tek­tu­ren i det ena speglas i det andra.

✵ Mån–sön: 9–17. Vux­na: 25 egyp­tis­ka pund. Bil­jet­ten ger också in­trä­de till mu­se­et på plat­sen.VIKTIGT ATT VE­TA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.