Hi­sto­ris­ka träd­går­dar i Marra­kech

Ba­ra någ­ra mi­nu­ter ut­an­för sta­dens liv­li­ga ga­tor er­bju­der Marra­ke­chs träd­går­dar ro­fyll­da oa­ser. Be­sök fem av de bäs­ta.

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Miniguider – Skotska Höglandsslott -

Jar­din Ma­jo­rel­le

Den här träd­går­den ri­ta­des av konst­nä­ren Jac­ques Ma­jo­rel­le och är känd för sitt har­mo­nis­ka ko­bolt­blå te­ma. Här kan be­sö­kar­na vand­ra mellan de många vack­ra trä­den och ex­o­tis­ka plan­tor­na, och se en om­fat­tan­de sam­ling i det Isla­mis­ka konst­mu­se­et som lig­ger mitt i par­ken.

VIKTIGT ATT VE­TA✵ jar­din­ma­jo­rel­le.com Må.n–sön. 8–17 Vux­na: 60 kro­nor, barn: gra­tis

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.