Jar­din Ar­sat Mou­lay Ab­deslam

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Miniguider – Skotska Höglandsslott -

Den här par­ken från 1700-ta­let har va­rit för­fal­len men har nu re­stau­re­rats till sin ti­di­ga­re prakt. Vand­ra un­der oliv­träd, sval­ka av dig vid de still­sam­ma fon­tä­ner­na el­ler njut av par­kens gra­tis wi­fi och skic­ka hem någ­ra se­mester­bil­der.

✵ www.mo­roc­co.com All­tid öp­pen In­trä­de: gra­tis

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.