Ba­hi­a­pa­lat­sets park

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Miniguider – Skotska Höglandsslott -

Den stor­slag­na egen­do­men till Ba­hi­a­pa­lat­set an­la­des un­der 1800-ta­let och in­ne­hål­ler många in­ti­ma går­dar och mo­sa­ik­ar­be­ten. Här är grönt och fro­digt. Det är lätt att till­bringa en hel dag i par­ken el­ler an­vän­da ett par tim­mar på att se det ståt­li­ga kung­li­ga pa­lat­set.

✵ www.pa­lais-ba­hia.com Må.–lö. 8.30–17.45 In­trä­de: 10 kro­nor

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.