Osa­ka slott, Ja­pan

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Sidan 1 -

Osa­kas främs­ta sym­bol bygg­des ovan­på ett ti­di­ga­re tem­pel på 1500ta­let. Slot­tet be­ställ­des av Hi­deyos­hi Toyo­to­mi och blev fär­digt 1597. När Toyo­to­mi dog över­tog hans son Hi­dey­o­ri Toyo­to­mi slot­tet. År 1600 fyll­de den ri­va­li­se­ran­de sho­gu­nen (fält­her­ren) Toku­ga­wa Iey­a­su slot­tets vall­grav och för­stör­de ett av dess vik­ti­gas­te för­svars­verk. Det har se­na­re re­stau­re­rats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.