Fäst­ning­en Me­h­rangarh, In­di­en

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Sidan 1 -

På en bergs­topp i Ra­jast­han lig­ger en av re­gi­o­nens störs­ta bor­gar, den ma­je­stä­tis­ka fäst­ning­en Me­h­rangarh. När fäst­ning­en bygg­des var ber­get lo­kalt känt som Bhaur­che­e­ria, få­gel­ber­get. Me­h­rangarh kan dock fritt över­sät­tas med ”sol­fäst­ning” och det lig­ger otvi­vel­ak­tigt vac­kert pla­ce­rat när­mast him­len. In­ne i fäst­ning­en finns fle­ra pa­lats, bland an­nat Spe­gel­pa­lat­set, Bloms­ter­pa­lat­set och Pär­l­pa­lat­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.