Chenna­kesa­va-temp­let, In­di­en

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Sidan 1 -

So­ma­nat­ha var be­fäl­ha­va­re i Hoysa­laar­mén un­der kung Na­ras­him­ha III och han lät byg­ga det­ta tem­pel 1268 som en hyll­ning till de tre oli­ka in­kar­na­tio­ner­na av Vishnu: Pra­san­na Chenna­kes­ha­va, lord Ja­nard­ha­na och Venu­go­pa­la. Det är det en­da väl­be­va­ra­de temp­let som finns från Hoysa­la­ri­ket. Ri­ket va­ra­de från 1000ta­let till 1300-ta­let. Bygg­na­den står på en platt­form som är täckt med oli­ka skulp­tu­rer av Vishnu­fi­gu­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.