Den för­bjud­na sta­den

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - 35 Fantastiska Upplevelser -

✵ Beijing, Ki­na

I näs­tan 500 år var Den för­bjud­na sta­den bo­stad åt de ki­ne­sis­ka kej­sar­na. Med si­na 980 bygg­na­der var sta­den en sym­bol för makt, mystik och evigt över­flöd. Idag är Den för­bjud­na sta­den värl­dens störs­ta sam­ling av be­va­ra­de hi­sto­ris­ka trä­hus. Sta­den är om­gi­ven av en tio meter hög mur som har vakt­torn i varje hörn. Med näs­tan 10 000 rum som in­ne­hål­ler ota­li­ga antal konst­verk, vack­ra möb­ler och kul­turskat­ter är Den för­bjud­na sta­den full av hi­sto­ris­ka av­tryck och ki­ne­sis­ka arv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.