Po Lin-klost­ret

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - 35 Fantastiska Upplevelser -

✵ Lan­tau, Hong­kong

Po Lin-klost­ret grun­da­des av tre mun­kar som sök­te lugn i de vack­ra om­giv­ning­ar­na vid fo­ten av ber­get Muk Yue 1906. Idag loc­kar den fan­tas­tis­ka sta­tyn Big Budd­ha många tu­ris­ter från Hong­kong. Det­ta 34 meter höga mäs­ter­verk av brons blev fär­digt 1993. Om du går de 268 trapp­ste­gen upp till sta­tyn be­lö­nas du med en fan­tas­tisk ut­sikt över det ki­ne­sis­ka fast­lan­det som om­ges av ett ma­je­stä­tisk bergs- och skär­gårds­land­skap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.