Här kan du bo

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Neuschwanstein -

Ho­tel Fan­ta­sia

Ho­tel Fan­ta­sia lig­ger i Füs­sen och är perfekt om du ska till Neusch­wan­s­te­in. Ho­tel­lets gäs­ter får gra­tis lo­kal­bus­skort och ra­batt på in­trä­des­bil­jet­ten till slot­tet. Rum kos­tar från 500 kro­nor per natt och är ett bud­get­vän­ligt alternativ.

Schloss­re­stau­rant Neusch­wan­s­te­in

Om du vill se slot­tet från sov­rums­fönst­ret kan ingenting slå ut­sik­ten från Schloss­re­stau­rant Neusch­wan­s­te­in i Ho­hensch­wangau. Dub­bel­rum kos­tar från 800 kro­nor per natt.

Ho­tel Hirsch

Om du le­tar ef­ter nå­got li­te mer lyx­igt när du be­sö­ker Neusch­wan­s­te­in bor­de Ho­tel Hirsch i Füs­sen pas­sa. Lyx har dock sitt pris – dub­bel­rum kos­tar från 1 200 kro­nor per natt.

Län­kar www.neusch­wan­s­te­in.de Of­fi­ci­ell hem­si­da för Neusch­wan­s­te­in slott. www.ho­hensch­wangau.de Hem­si­da för Ho­hensch­wangau slott med be­söks­in­for­ma­tion. www.bahn.de Hit­ta tåg­bil­jet­ter till re­sor i Tyskland on­li­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.