Över­natt­ning

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Versailles -

Lyx Tri­a­non Pa­la­ce

Ho­tel­let är en del av Wal­dor­fAsto­ri­a­fa­mil­jen och lig­ger in­om slotts­om­rå­det. Här kan du se­mest­ra som de kung­li­ga. Pri­ser­na lig­ger på cir­ka 190 eu­ro per natt. Här finns en Gor­don Ram­say­restau­rang, spa och fan­tas­tisk ut­sikt.

Myc­ket för peng­ar­na Ho­tel Le Ver­sa­il­les

Rum­men kos­tar cir­ka 120 eu­ro per natt och ho­tel­let lig­ger ba­ra tre mi­nu­ters pro­me­nad från slot­tet. De har be­kväm­lig­he­ter som wi­fi och bar, samt fa­mil­je­rum om du re­ser med barn.

En­kel stan­dard Ibis Pa­ris Meu­don Ve­lizy

Om du vill off­ra lä­ge till för­mån för pris får du ett rum på det­ta bud­get­ho­tell för så li­te som 47 eu­ro per natt. Slot­tet lig­ger 15 mi­nu­ter bort med bil, vil­ket är han­ter­bart. Ho­tel­let har wi­fi och bar.

Län­kar en.cha­teau­ver­sa­il­les.fr Of­fi­ci­ell webb­plats för slot­tet, med öp­pet­ti­der och pri­ser. www.fran­ce­tou­ris­me.fr Re­se­ar­ran­gör som ord­nar re­sor till Ver­sa­il­les i Pa­ris. en.pa­ris­in­fo.com Pa­ris tu­rist­by­rås of­fi­ci­el­la webb­plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.