Ge­ne­ra­li­fe

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Spökslott -

Ef­ter att ha gjort klart da­gens syss­lor, kun­de Gra­na­das kung­ar dra sig till­ba­ka till Ge­ne­ra­li­fes fro­di­ga träd­går­dar. Grann­pa­lat­set bygg­des också un­der 1200-ta­let, men ef­ter att de krist­na kors­fa­rar­na kas­tat ur mo­rer­na från om­rå­det, ge­nom­gick det många ro­manskt in­spi­re­ra­de för­änd­ring­ar. Pa­tio de la Acequia (vat­ten­ka­na­lens pa­tio) för­bin­der de två blyg­sam­ma bygg­na­der­na som utgör pa­lat­set. Vat­ten från Al­ham­bras ka­nal fly­ter in i ka­na­len som de­lar upp in­ner­går­den. Det sägs att kung­en som gjor­de träd­går­dar­na, ut­gick ef­ter sin fö­re­ställ­ning om hur pa­ra­di­set såg ut.

”Det störs­ta nu­va­ran­de pa­lat­set som be­bos är Ista­na Nurul Iman­pa­lat­set i Bru­nei, som täc­ker 200 000 m².”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.