Här kan du bo

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Potalapalatset -

Lyx Shan­gri-la Ho­tel Lha­sa

Stan­dar­d­rum på det­ta fem­stjär­ni­ga ho­tell kos­tar från cir­ka 90 pund (109 dol­lar) pund per natt, be­ro­en­de på var du bo­kar. Det är in­rett i tids­ty­pisk stil med tra­di­tio­nel­la ti­be­tans­ka kän­ne­tec­ken och ger en be­hag­lig bas för att ut­fors­ka Po­ta­la­pa­lat­set och Hi­ma­laya.

Me­del Jinx­in Ho­tel Lha­sa

Det­ta ho­tell lig­ger pre­cis vid Jok­hang­temp­let och andra lo­ka­la fa­ci­li­te­ter såsom ett köp­cen­ter och många andra tu­rist­plat­ser. Det lig­ger cir­kaa 1,7 kilo­me­ter från Lha­sa cent­rum men ändå nä­ra Po­ta­la­pa­lat­set och är ett myc­ket bil­li­ga­re alternativ med rum från cir­ka 30 pund (36 dol­lar) per natt.

Rim­ligt Tashi Cho­ten Ho­tel

Tashi Cho­ten är ett en­kelt ho­tell med pri­ser från cir­kaa 20 pund (24 dol­lar) per natt och en perfekt bas för dig som re­ser med li­ten bud­get. Många be­kväm­lig­he­ter som re­stau­rang på om­rå­det, fru­kost och wi­fi. Po­pu­lärt bland gäs­ter som stan­nar på vägen till Mount Eve­rest.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.