3 Sa­ker att gö­ra

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Potalapalatset -

Gan­den klos­ter

Gan­den grun­da­des 1409 av Tsong­kha­pa, grun­da­ren av Gel­ug-or­den. Tre gånger har det ra­se­rats av ki­ne­sisk be­skjut­ning men åter­upp­byggts.

Dre­pung klos­ter

Dre­pung var en gång Ti­bets störs­ta klos­ter, grun­dat 1416 av den and­re Da­lai la­ma. Un­der sin glans­pe­ri­od tog det emot upp­till 10 000 ele­ver.

Se­ra klos­ter

Se­ra grun­da­des tre år ef­ter Dre­pung och var dess sto­ra kon­kur­rent med cir­ka 5 000 ele­ver. Det var känt för si­na mun­kar som ut­ö­va­de kamp­spor­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.