Här kan du bo

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Mont-Saint-Michel -

Län­kar en.nor­man­die-tou­ris­me.fr/ar­ticles/mont-saint-michel-298-2.html Den vik­ti­gas­te tu­ristwebb­si­dan för Mont-saint-michel. www.ot-montsa­int­michel.com/en/ho­rai­re-ma­re­es/mont-saint-michel.htm/ Tid­vat­tens­ti­der. Ta re­da på när klip­pan är en ö. je­ru­sa­lem.cef.fr/je­ru­sa­lem/en/en_22msm.html Tid­punk­ter­na för när mun­kar­na och nun­nor­na sjung­er ti­de­bö­ner i klost­ret.

Ut­an­för ön Ho­tel Mer­cu­re Mon­tSaint-michel

Ho­tel­let lig­ger all­de­les vid bron till klip­pan och är ett mo­dernt och väl­ord­nat ho­tell. Ett bra val om du kom­mer med bil – de har egen par­ke­rings­plats. Stan­dard dub­bel­rum kos­tar från 82 eu­ro.

På ön

Hô­tel la Cro­ix Blan­che Det­ta är ett stäm­nings­fullt (på klip­pan, så fat­tas ba­ra) ho­tell på hu­vud­ga­tan. Det är trångt med bran­ta trap­por – in­te så bra för dem med då­lig rör­lig­het. Men ut­sik­ten över klost­ret och buk­ten är stor­sla­gen. Dub­bel­rum, mid­dag och fru­kost från 182 eu­ro.

På ön

Au­ber­ge Saint-pi­er­re Au­ber­ge Saint-pi­er­re lig­ger också på ön och är li­ka stäm­nings­fullt och li­ka svåråt­kom­ligt. Pac­ka lätt för det är långt att bä­ra tunga väs­kor. Men det är ett un­der­bart stäl­le. Dub­bel­rum, mid­dag och fru­kost från 157 eu­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.