Vik­tig in­for­ma­tion

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Mont-Saint-Michel -

Var

Mont-saint-michel lig­ger längst in på Co­ten­tin­halvön på grän­sen mellan Nor­man­die och Bre­tag­ne. Det är in­te så lätt att kom­ma dit. En möj­lig­het är att ta fär­jan från Ports­mouth till Saint-ma­lo, där det på som­ma­ren går en di­rekt­buss till Mont-saint-michel. På andra års­ti­der är det byte i Dol-de-bre­tag­ne. Från Pa­ris tar du TGV från Mont­par­nas­se sta­tion till Ren­nes och en buss där­i­från. Det finns en par­ke­rings­plats men den lig­ger 2,5 kilo­me­ter från klip­pan på landsi­dan av den nya bron. Det går trans­fer­buss, men om du kan – var­för in­te gå där­i­från?

När

På som­ma­ren kan det bli pac­kat med folk. Det är bäst att kom­ma dit an­ting­en ti­digt el­ler sent. Vi tyc­ker det är bäst att be­sö­ka plat­sen på vintern när det är lug­na­re. Tids­zon UTC +1:00. Va­lu­ta Eu­ro.

MONT- SAINT- MICHEL VIKTIGT ATT VE­TA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.