3 Sa­ker att gö­ra

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Mont-Saint-Michel -

Få le­ri­ga skor

Gå till ön över buk­ten vid ebb på en gui­dad vand­ring (du mås­te ha gui­de så att du in­te ris­ke­rar att fast­na i kvick­sand).

Sök and­lig in­spi­ra­tion

Om du verkligen vill ta del av li­vet på ön kan du upp­sö­ka and­lig retre­at i hu­set som ägs av Je­ru­sa­lem-bro­der­ska­pet.

Stan­na över natt

Det tar fy­ra tim­mar att kom­ma från Pa­ris. Vid den ma­gis­ka skym­ning­en el­ler då da­gen gryr känns det som om du har ön för dig själv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.