3 Sa­ker att gö­ra

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Yucatán -

Baca­lar­la­gu­nen

Också känd som de ”sju fär­ger­nas la­gun” för de vack­ra blå ny­an­ser­na. Baca­lar­la­gu­nen lig­ger cir­ka 3,8 mil nord­väst om Che­tu­mal.

Iza­mal

Iza­mal är tro­li­gen det störs­ta och mest spek­ta­ku­lä­ra klost­ret på Yuca­tán­halvön där det lig­ger på top­pen av en enorm may­a­tem­pel­platt­form.

Edz­na

Den­na ar­ke­o­lo­gis­ka plats lig­ger cir­ka 6 mil syd­ost om sta­den Cam­pe­che. Mis­sa in­te kom­plex­et The Gre­at Acro­po­lis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.