Bra att ve­ta

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Kappadokien -

Ihla­ra­da­len

Ihla­ra­da­len vid Ak­sa­ray är en av Kap­pa­do­ki­ens po­pu­lä­ras­te dags­tu­rer för tu­ris­ter. In­mejs­lat i klip­por­na till den dju­pa klyf­tan lig­ger en klunga fres­kutsmyc­ka­de kyr­kor där en stor be­folk­ning av mun­kar och präs­ter bod­de en gång i tiden.

Soğan­lı

I söd­ra Kap­pa­do­ki­en lig­ger de två Soğan­lı­da­lar­na med en rad kyr­kor ut­hugg­na ur ber­get. Det var en gång i tiden del av en klos­ter­be­byg­gel­se. Hyr gärna en bil och stan­na vid Keş­lik klos­ter på vägen för att se des­sa vack­ra da­lar.

Un­der­jor­dis­ka stä­der

Det kap­pa­do­kis­ka land­ska­pet är ge­nom­bor­rat av enor­ma un­der­jor­dis­ka tunn­lar och nät­verk där folk kun­de skydda sig mot ara­bis­ka och per­sis­ka ar­mé­er på 500- och 600ta­let. De mest kän­da är by­ar­na Kay­maklı och De­rin­kuyu.

Län­kar ho­me­tur­key.com Tur­kis­ka tu­ris­mens hem­si­da med många in­spi­re­ran­de fo­to­gra­fi­er. evi­sa.gov.tr/en/ Of­fi­ci­ell re­ge­ringspor­tal för elektro­niskt vi­sum. go­re­me.com Kap­pa­do­ki­en­ba­se­ra­de He­ri­tage Tra­vel har mäng­der med in­for­ma­tion om re­gi­o­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.