Dâr­jiu

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Transsylvaniens Befästa Kyrkor -

Ef­tersom kyr­kan är så hög är mu­ren som om­ger den re­la­tivt låg, men klock­tor­net ger fort­fa­ran­de bra möj­lig­he­ter för att för­sva­ra sig mot fi­en­den. Kyr­kan i sig är ett fan­tas­tiskt ex­em­pel på go­tisk ar­ki­tek­tur och den är fort­fa­ran­de verk­sam – bön­der­na i om­rå­det för­va­rar näm­li­gen sin säd i la­dan!

4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.