Sa­schiz-keisd

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Transsylvaniens Befästa Kyrkor -

Det­ta är ett vac­kert och stort ex­em­pel på sengo­tisk kon­struk­tion. Sa­schiz-keisd bygg­des mellan 1493 och 1525 och är en av få be­fäs­ta kyr­kor som in­te lig­ger i en stad. Istäl­let lig­ger den två kilo­me­ter ut­an­för sta­den, så att in­vå­nar­na också i de när­lig­gan­de stä­der­na skul­le kun­na sö­ka skydd här.

6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.