Va­lea Vi­i­lor

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Transsylvaniens Befästa Kyrkor -

Det­ta är en lut­hersk kyr­ka som bygg­des på ru­i­ner­na av en an­nan kyr­ka. Den nya be­fäs­ta kyr­kan är mer än dub­belt så stor som sin fö­re­gång­a­re och har en brunn i mit­ten. Klock­tor­net är enormt och den långa mu­ren är åt­ta meter hög. Be­hö­ver vi sä­ga att att den­na kyr­ka är en im­po­ne­ran­de syn?

7

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.