Kin­der­dijk- vä­der­kvar­nar­na

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Miniguider – Skotska Höglandsslott -

Om du le­tar ef­ter än­nu fler vä­der­kvar­nar är Kin­der­dijk ett ut­märkt val. Här finns 19 styc­ken som alla bygg­des 1740. En stor del av Ne­der­län­der­na lig­ger un­der hav­s­ni­vå, och det­ta är ett bra ex­em­pel på hur hol­län­dar­na tack­la­de över­sväm­ning­ar för näs­tan 300 år se­dan.

✵ www.kin­der­dijk.com Från mars till ok­to­ber, kloc­kan 9-17. Stängt från de­cem­ber till feb­ru­a­ri. In­trä­de: vux­na 7,50 eu­ro, barn 5 eu­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.