FRANZ VON PA­PEN

Hitlers krig (Sweden) - - Hitlers 10 Avgörande Ögonblick -

Även Hitlers vice­kans­ler – en ic­ke-na­zist som ut­setts av pre­si­dent Hin­den­burg för att däm­pa na­zis­mens över­drif­ter – blev ut­satt un­der de långa kni­var­nas natt. Franz von Pa­pen sat­tes i hu­sar­rest av SS och av­gick snart från sin post när han såg hur far­lig hans po­si­tion var.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.