KURT VON SCHLEICHER

Hitlers krig (Sweden) - - Hitlers 10 Avgörande Ögonblick -

Den rikskans­ler som fö­re­gick Hit­ler var en nä­ra vän till Ernst Röhm och ha­de kon­spi­re­rat med någ­ra av Hitlers ri­va­ler in­om na­zist­par­ti­et. Han av­rät­ta­des i sitt hem av SS, till­sam­mans med sin fru, ef­ter att han öpp­nat dör­ren när det knac­ka­de på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.