GUSTAV RIT­TER VON KA­HR

Hitlers krig (Sweden) - - Hitlers 10 Avgörande Ögonblick -

El­va år ti­di­ga­re, när han var del­stats­fö­re­stån­da­re i Bay­ern, ha­de Ka­hr sla­git ner öl­käl­larkup­pen. Hit­ler pas­sa­de på att hämnas un­der de långa kni­var­nas natt, trots att Ka­hr in­te läng­re var i of­fent­lig tjänst och ing­et hot mot Hit­ler och hans re­gim.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.