MAU­RICE BAVAUD

Hitlers krig (Sweden) - - Hitlers 10 Avgörande Ögonblick -

Te­o­lo­gistu­den­ten Mau­rice Bavaud var över­ty­gad om att Hit­ler var in­kar­na­tio­nen av Sa­tan och be­stäm­de sig för att skju­ta ho­nom un­der en pa­rad ge­nom Mün­chen. Men han lyc­ka­des in­te få in nå­gon träff, så den pre­sum­ti­ve lönn­mör­da­ren flyd­de, men greps på ett tåg. Bavaud be­kän­de allt till Gesta­po och blev av­rät­tad tre år se­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.