BAC­KAR

Hockeybibeln - - AIK -

Nya Filip Windlert och Eric Norin har hög all­svensk ni­vå och till­för en hel del sta­bi­li­tet. Dock li­te tunt och man har in­te råd med ska­dor likt dem i fjol på Andre­as Hjelm och Si­mon Fernholm. Lud­vig Claesson spän­nan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.