BAC­KAR

Hockeybibeln - - ALMTUNA -

Per Svensson och Li­nus Rotbakken är fun­da­men­tet. Al­bin Carlson, Erik Flood och Jo­nat­han Léman ha­de av oli­ka an­led­ning­ar tuf­fa år i fjol men har al­la hög po­ten­ti­al. Tar de ett kliv fram­åt ser back­si­dan ge­nast vas­sa­re ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.