VISS­TE DU ATT..

Hockeybibeln - - PANTERN -

... Pan­tern var mål­sämst i po­wer­play i fjol, men mål­bäst i box­play? Jo, så var det fak­tiskt. I po­wer­play mäk­ta­de la­get ba­ra med att gö­ra 21 mål och ef­fek­ti­vi­ten 13,2 pro­cent var ock­så sämst i se­ri­en. Sam­ti­digt var la­get över­läg­set bäst på att gö­ra mål i box­play där man pric­ka­de in he­la nio bal­jor (näst bäs­ta lag gjor­de sex mål). No­ter­bart: la­get ­släpp­te ock­så in sex mål i sitt eget po­wer­play, näst sämst i se­ri­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.