ETT ÖGON­BLICK...

Hockeybibeln - - DA & NU -

– Jo, så var det ju, men det är all­tid många bi­tar som spe­lar in. Det kän­des helt rätt.

Hur känns det?

– Oj, det är jät­te­kul, så klart. Jag vet in­te vad mer man kan sä­ga än att det är jäv­ligt kul, ab­so­lut.

Hur är for­men?

– Det känns helt okej, än­då. Det finns fort­fa­ran­de sa­ker jag mås­te sli­pa på. Man får ta det som det kom­mer, ta det vi­da­re och in­te grä­va ner sig, så blir det bra. Gans­ka lätt att bli själv­god kanske, men tyc­ker du att det är be­rät­ti­gat?

– Jag an­ser ju att det finns många spe­la­re som är duk­ti­ga. Men det är ett kvit­to på att jag lyc­ka­des gö­ra någon­ting bra för­ra ­sä­song­en. Det är kul och det tar jag med mig. Vad är dina för­hopp­ning­ar på ­sä­song­en, för din egen del och la­get?

– Jag kan in­te stic­ka un­der sto­len med att det är höga för­hopp­ning­ar. Det är höga för­vänt­ning­ar så det ta­lar sitt tyd­li­ga språk.

Vad sä­ger du om din fjol­års­sä­song?

– Ja… det tril­la­de ju in rätt myc­ket mål, ha­ha. Det gjor­de ju att man blev li­te sedd. Men för­ra året var ju miss­lyc­kad, det är ä­ndå en la­gid­rott vi syss­lar med och mål och po­äng­pro­duk­tion är ba­ra en bonus om la­get går plus. Men jag är ab­so­lut nöjd med min egen sä­song. Till sist, vad öns­kar du dig mest av allt just nu?

– Oj, vad svårt. Det är många sa­ker man öns­kar sig, men som kanske in­te kan gå i upp­fyl­lel­se. En del hål­ler jag per­son­ligt, ty­värr. Men jag hop­pas på en bra kväll på lag­mid­da­gen i kväll. Hur gick tan­kar­na när du val­de AIK? Jag gis­sar att in­tres­set än­då var… ­hyf­sat stort.

Andre­as Lill­han­nus

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.