”JAG TYC­KER VERK­LI­GEN ATT MITT SPEL PAS­SAR BÄTT­RE I ALL­SVENS­KAN”

Viklund tar ste­get ner från SHL för at­trak­tiv hoc­key i Väs­ter­vik

Hockeybibeln - - DA & NU -

Han fick äg­na sig åt de­fen­si­ven i SHL.

Nu är Alex­an­der Viklund i all­svens­kan för att bi­dra ­of­fen­sivt – och för att ta V­äs­ter­vik till näs­ta steg.

– Först eta­ble­rar vi oss, sen finns det ing­en gräns för hur bra det kan gå, sä­ger han.

Alex­an­der Viklund var en av nyc­kel­spe­lar­na i Karlkro­nas otro­li­ga re­sa.

26-åring­en var med när KHK eta­ble­ra­de sig i all­svens­kan, han var med när ­la­get tog ste­get upp i SHL och har va­rit med när la­get gjort sig hem­mas­tad­da i den högs­ta se­ri­en.

Men un­der den för­ra sä­song­en blev spel­mi­nu­ter­na fär­re och for­war­den fick ta mer och mer de­fen­sivt an­svar. I som­ras val­de han där­för att se sig om ef­ter en ny klubb – och det blev Väs­ter­vik.

– Jag pra­ta­de med To­mas Lind (sport­chef) och Ro­ger Forsberg (trä­na­re) och jag fick ett bra in­tryck av hur de vill spe­la hoc­key och hur de såg på mig som spe­la­re och hur de vill att jag ska va­ra i la­get. Det kän­des bra på al­la plan, sä­ger Viklund. Hur känns det att gå från SHL till ­Hoc­key­all­svens­kan?

– Man vill ju spe­la så högt upp som möj­ligt, det går in­te att sä­ga någon­ting an­nat. Men det här be­hö­ver in­te va­ra någon­ting då­ligt, det är bätt­re att spe­la mer mi­nu­ter i all­svens­kan än att ha en till­ba­kadra­gen roll i SHL. Jag ser det in­te som att jag gjort ett ned­köp, det ska ba­ra bli jäv­ligt kul att spe­la hoc­key och bi­dra med någon­ting. Var det är har mind­re be­ty­del­se.

Alex­an­der Viklunds hit­tills po­äng­bäs­ta ­sä­song var un­der hans förs­ta år med Karlsko­ga i all­svens­kan, 2012/2013, då det blev 18 po­äng (6+12). I SHL, i takt med att det de­fen­si­va an­sva­ret öka­de, sjönk po­äng­pro­duk­tio­nen.

– Jag tyc­ker verk­li­gen att mitt spel pas­sar ­bätt­re i all­svens­kan. Jag pas­sa­de verk­li­gen in­te in i Karls­kro­na. Det här med att bac­ka till­ba­ka och så, det är in­te mi­na styr­kor, så jag kom li­te i skymun­dan i spel­sy­ste­met. Nu, som vi spe­lar här och som all­svens­kan är, så går det for­ta­re, det är li­te ra­ka­re och det pas­sar mig väl­digt bra, sä­ger han.

I fjol var Väs­ter­vik ny­kom­ling­ar. La­get slu­ta­de på en otro­lig tred­je­plats i grundse­ri­en, och snu­va­des på en kval­plats till SHL ba­ra på mål­skill­nad. Nu går man i den ”svå­ra and­ra ­sä­song­en”.

– För­ra sä­song­en var näs­tan osan­no­lik. Det kom­mer in­te att gå av sig själv i år ba­ra för att det gick bra då. Det gäl­ler att va­ra öd­mjuk och se till att eta­ble­ra sig. All­svens­kan är jäk­ligt tajt, det är li­te som skil­jer. Först eta­ble­rar vi, sen finns det ing­en gräns för hur bra det kan gå.

Andre­as Lill­han­nus

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.