RING SÅ SPE­LAR VI

Hockeybibeln - - NEWS -

Jacob Spångberg har läm­nat AIK för Södertälje – och det är ing­et kons­tigt om det in­te vo­re för hans bus­ring­ning­ar för ett par år se­dan. Det var in­för den all­svens­ka pre­miä­ren 2014 som 22-åring­en, då i AIK, bus­ring­de till Sö­der­täl­jes kans­li och bland an­nat pi­ka­de SSK för att ha snott spe­la­re från just AIK...

– Jag får kanske äta upp det där li­te grand (skratt). Jag trod­de att det var pre­skri­be­rat... Nä, men det var med glim­ten i ögat, jag hop­pas att de tar det med en ny­pa salt, sa Spångberg till Sport­bla­det i sam­band med över­gång­en i vå­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.