BAC­KAR

Hockeybibeln - - BJÖRKLÖVEN -

181 in­släpp­ta mål. Det var mest i se­ri­en i fjol – och back­be­sätt­ning­en fick ock­så re­jä­la sko­por med kri­tik. Nu är Mik­ko Pukka med från start och Si­mon Backman är ett me­ri­te­rat till­skott, men fle­ra fjol­års­bac­kar mås­te lyf­ta sig. Ja­kob Stenqvist kan bli en sen­sa­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.