SÅSPELARMODO

Hockeybibeln - - MODO -

Det var myc­ket upp och ner och hit och dit i Mo­do i fjol. Tan­ken är att det ska bli mer ord­ning och re­da den här sä­song­en med ru­ti­ne­ra­de Hans Sär­kijär­vi som ny trä­na­re. ”Säc­ken”, som ha­de trä­nar­le­digt i fjol, kom­mer byg­ga la­get bak­i­från för att ska­pa den sta­bi­li­tet i egen zon som in­te fanns i fjol. Trup­pen är bå­de bre­da­re och skick­li­ga­re än för­ra sä­song­en så det finns ab­so­lut ma­te­ri­al för att bli ett topp­lag, men det är många nya pjä­ser så det kan ta ett tag att sät­ta he­la puss­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.